What day is today?

 

What day is today?

Çfarë dite është sot?

 

by Colectivo Fotograma 24

 

Animated documentary short film made by the youth of the Portuguese city of Montemor-o- Novo. Over a two month period, these youngsters took a trip down memory lane to collect the testimonies of an older generation who witnessed 40 years of dictatorship and another 40 of fable-like democracy.

Filmi-dokumentar i animuar me metrazh të shkurtëri realizuar nga rinia e qytetit portugez të Montemor-o-Novos. Gjatë një periudhe 2 mujore, këta të rinj lundruan nëpër kujtime për të mbledhur dëshmitë e një gjenerate më të vjetër që ka parë 40 vjet diktaturë dhe 40 vjet demokraci që duket si një fabul.

 

2015 | Portugal | 13’

 

Festival Events

 

Festival Guests