Tonight

 

Tonight

Sonte

 

by ZDRAVKO MUSTAC

 

A film portrait of the city without the direct presence of people. The city at night is not empty because one can feel heavy breaths of its residents, passers-by and night people in the frames of every scene.

Portreti i një qyteti pa prezencën direkte të njerëzve. Qyteti s’është bosh natën, sepse dikush mund të ndjejë frymëmarrjet e rënda të banorëve të tij, kalimtarëve dhe njerëzve të natës, në kornizat e çdo skene.

 

2016 | Croatia | 20’

 

Festival Events

 

Festival Guests