The Third Dad

 

The Third Dad

Babai i tretë

 

by THERESA MOERMAN IB

 

Ten years aſter breaking all ties with her alcoholic father, and seven years aſter his death, a daughter sets out not only to find his grave, but also redemption. Poetically merging archive material, new footage and an immersive soundscape, THE THIRD DAD is a personal journey that interweaves memory, self-discovery and a desperate attempt at reconciliation.

10 vjet pasi shkëputi çdo lidhje me babanë e saj të alkoolizuar dhe 7 vjet pas vdekjes së tij, një vajzë niset në kërkim jo vetëm të varrit të tij, por edhe të shpengimit. Duke bashkuar në mënyrë poetike materialet e arshivës, imazhet e reja dhe mjedisin akustik, “Babai i tretë” është një rrugëtim personal që ndërthur kujtesën, vetëzbulimin dhe përpjekjen e dëshpëruar për t’u pajtuar.

 

2015 | Scotland, UK | 10’

 

Festival Events

 

Festival Guests