Smoke

 

Smoke

Tymos

 

by GORANA JOVANOVIĆ

 

A house burned down sixteen years ago, yet the smoke remains.

Shtëpia është djegur para gjashtëmbëdhjetë vjetëve, por ende i duket tymi.

 

2015 | Serbia, Kosovo | 10’

 

Festival Events

 

Festival Guests