Seven Days a Week

 

Seven Days a Week

7 ditë të javës

 

by TAL AMIRAN

 

For the last 36 years, Paul has opened his North London paper stall at 4.40am, seven days a week, every week of the year. Now 66, and with his time selling papers nearing an end, Paul reflects on his life in the paper booth and what the future holds for the stall he inherited from his father.

Gjatë 36 viteve të fundit, Pauli hap stendën e tij të gazetave Në Londrën Veriore në orën 04:40, 7 ditë të javës, çdo javë të vitit. Tani që është në moshën 66-vjeçare dhe i është afruar pensionit, Pauli reflekton për jetën e tij tek stenda e gazetave dhe për atë që e ardhmja ka rezervuar për stendën që trashëgoi nga i ati.

 

2015 | UK | 10’

 

Festival Events

 

Festival Guests