Right to Water

 

Right to Water

E Drejta për ujë

 

by SOHEL MOHAMMAD RANA

 

A story of a woman how she struggles to gather drinking water from the local City Corporation Water Supply Pipe. She applies so many techniques to gather water. Finally she succeeded.

Historia e një gruaje që luſton për të marrë ujë të pijshëm tek çezma e përbashkët e qytetit. Ajo përdor shumë teknika për t’u furnizuar me ujë. Më në fund, ia del mbanë!

 

2014 | Bangladesh | 3’

 

Festival Events

 

Festival Guests