One Million Steps

 

One Million Steps

1 milion hapa

 

by EVA MARIA STOTZ

 

A tap dancer performs, while elsewhere people run from the tear gas of the police. Two worlds apart if it wasn’t for an unexpected opening in the floor, right in front of the dancer… She decides to jump, and lands in the middle of the social protests in Istanbul.

Një kërcimtare interpreton, ndërkohë që njerëzit e tjerë ia mbathin nga gazi lotsjellës i lëshuar nga policia. Gjithçka do të kishte qenë ndryshe po të mos ishte për krijimin e një hapësire boshe, përballë kërcimtares. Ajo vendos të hidhet dhe të bjerë në mes të protestuesve në Stamboll.

 

 

2015 | Germany | 21’

 

Festival Events

 

Festival Guests