Old Wives

 

Old Wives

Gra të moshuara

 

by GALINA KRASNOBOROVA

 

High-spirited and sad-eyed old women tell us about their hard life, about their children, diseases, former suiters and favourite songs. Made with mainly close-ups, the film features four amateur singers residing in a remote Komi-Permyak village. Shot in the isolated old village of the Komi-Permians of the ancient Urals (Perm region).

Gratë e vjetra krenare dhe me sy të trishtuar na flasin për jetën e tyre  të vështirë, për fëmijët e tyre, sëmundjet, ish-pretendentët dhe këngët e tyre të preferuara. I realizuar kryesisht me pjesë të bashkuara, filmi flet për 4 këngëtare amatore që jetojnë në fshatin e largët të Komi-Permiakut. Filmi është xhiruar në fshatin e vjetër dhe të izoluar të komi-permianëve në maleve antike Urale, rajoni i Permës.

 

2015 | Russia | 25’

 

Festival Events

 

Festival Guests