Crisis What Crisis

 

Crisis What Crisis

Krizë? Çfarë krize?

 

by JONAS RÖMMIG, JOHANNA BENTZ

 

Two German filmmakers travel to Greece. They want to shoot a film about what is leſt from the crisis in the country. What crisis can they find aſter the big pictures are gone? The result of this undertaking is a subjective journey across the country.

Dy producentë filmash gjermanë udhëtojnë drejt Greqisë. Ata duan të xhirojnë një film në lidhje me atë që ka ngelur nga kriza që përfshiu vendin. Çfarë krize mund të gjejnë pas zhdukjes së gjurmëve të saj? Rezultati i kësaj nisme është një rrugëtim subjektiv në të gjithë vendin.

 

2015 | Germany | 25’

 

Festival Events

 

Festival Guests