Hosteli Kamreks

 

Camrex

Hosteli Kamreks

 

by MARK CHAPMAN

 

Camrex House is a notorious homeless hostel that for 40 years has upheld a fearsome reputation. Its skewed, in-house morality perpetuated by men with complex histories. Based on interviews with hostel residents, CAMREX constructs a series of unflinchingly visceral sequences that reveal a hidden world of untold stories.

“Camrex House”-i është një hostel famëkeq endacakësh që për 40 vjet ka pasur një imazh të frikshëm. Morali i tij mangët i përjetësuar nga burrat me histori komplekse. Bazuar në intervistat e banorëve të hostelit, “Camrex”-i realizon një seri sekuencash të guximshme që zbulojnë një botë të fshehur të historive të patreguara.

 

2015 | UK | 14’

 

Festival Events

 

Festival Guests