Bars4Justice

 

Bars4Justice

Hekura për drejtësi

 

by QUEEN MUHAMMAD ALI, HAKEEM KHAALIQ

 

A hip hop activist gives more than his talent when he comes face to face with the justice system in Ferguson Missouri. Narrated by Jasiri X with appearances by Common, Talib Kweli, Immortal Technique, Cornell West, and Bree Newsome.

Një aktivist hip-hopi ofroi më shumë se talentin e tij kur u përball me drejtësinë në Ferguson, Mizuri. E rrëfyer nga Xharisi X dhe me pjesëmarrjen e “Common”, Talib Kelit, “Immortal Technique”, Kornuell Uest dhe “Bree” Njusom.

 

2015 | USA | 9’

 

Festival Events

 

Festival Guests