Newsletter 2018
PDF Print E-mail

 

Tirana International Film Festival is the most important cinematographic event that takes place in Albania. Not only because is the oldest and most experienced but also for the highest number of applications, selective films’ capability, the rich program, fascinating discoveries and premieres of the most important cinematic films’ market today in the world.

For all mentioned reasons, Tirana International Film Festival after applying was qualified as Festival from  the  Academy of Art and Sciences USA with the right that the winner of Best Short Live Action/Animation to rank in the list from which will come out the Oscar® winner for this categories.

This recognition ranks TIFF among 94 most prestigious festivals in the planet such as: Cannes, Berlin, Venice, Locarno, Sundance, Tribeca, etc. giving this way a bigger chance to the movies produced in Albania, Kosovo, in the region and not only, to compete for this big Award.

This news drew the attention of directors and producers, which brought a significant increase in applications this year, to a record number of 4000 films.

The International Selection Committee has suggested 128 movies in competition for these categories:

Feature, EYE on TIFF (debut feature film competition), Short Live Action, Animation, Student and Video Art & Experimental, Documentary, Balkan and In Albanian competition.

http://www.tiranafilmfest.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3208&Itemid=788

Furthermore TIFF offers even a rich and special program of 127 movies.

To mention such as Special Screenings, film premieres assured by our partner distributors, that are circulating in this moment worldwide and Europe as:

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot by Gus Van SantSuspiria by Luca GuadagninoThe House That Jack Built by Lars von Trier. Such names and winners make the TIFF honorable and significantly increase its international quality and reputation.

You will have the opportunity to follow exclusively in  TIFF the 10 short movies nominated for the 2018 Oscar®.

TIFF's FOCUS this year will be commemorating the 50th anniversary of the 1968 events that changed the world, but not the dream for a better and fairer world. That is why “FOR ANOTHER DREAM”, will come with lectures and films of that era, for the interested audience at KINO bar every evening from 19:00 with a rich scheduled program curated by Federico Rossin, Arber Zaimi and Edon Qesari.

Following the last year's initiative, TIFF will offer KIDs, an exclusive program for children at the Puppet Theater at 10:30 am. This initiative comes as a long-term investment to raise and educate future cinematic audiences with artistic films through acquired projects in Creative Europe for the distribution and promotion of European films.

PANORAMA section will have such programs as: GENERATIONs, NEW WORLD, DIVERGENT MINDs, PARADE, REFLECTING ALBANIA and DOC+ that includes not only the artistic values in cinema,but sharp social and political issues.

Daily Program of TIFF 2018 following the link:

http://www.tiranafilmfest.com/images/stories/tiff2018/daily_program_tiff_2018_final_draft.pdf

EVENTS

Except a fulfilled program of movies, the guests and all the accredited participants of TIFF will have the possibility to enjoy the Happy Hours from VENA, drink & food, every day at 19:00 o'clock in the terrace of Cinema Millennium.

KINO bar will be the coolest place of  TIFF by Night, where every night after  FOR ANOTHER DREAM program, will be offered special local and original drinks.

ACCREDITATION

You are pleased to do the accreditation in the following link, to have the possibility of becoming a badge and to follow for free all the screenings  of TIFF 2018 in Cinema Millennium and also to participate in all events that will be organised for this occasion.


http://www.tiranafilmfest.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=787

You may do the accreditation till 30 October 2018.

After this date the accreditation will be obligatory with payment toward a value of 2.000 Lekë (15 Euro) valid for all the TIFF screenings. The daily accreditation will be offered with a payment of 500 Lekë.

The tickets in Cinema Millennium will cost from 100-500 Lekë depending on the program and the time of the screening.


 

--------------------------------------

 

Tirana International Film Festival është eventi më i rëndësishëm kinematografik që zhvillohet në Shqipëri jo vetëm për nga vjetërsia dhe eksperienca, por edhe për numrin e madh të aplikimeve, aftësinë selektive të filmave, programit të pasur, zbulimeve interesante dhe premierave të filmave më të rëndësishëm në tregun kinematografik sot në botë.

Për këto arësye Tirana International Film Festival pas aplikimit u kualifikua si festival nga Academy of Art and Sciences USA me të drejtën që fituesi i Best Short Live Action/Animation të renditet në listën nga ku do të dalin fituesit e Oscar® për këto kategori.

Ky vlerësim e rendit TIFF midis 94 festivaleve më prestigjioze të planetit si: Cannes, Berlin, Venice, Locarno, Sundance, Tribeca, etj. duke i dhënë kështu një shans të madh filmave të prodhuar në Shqipëri, Kosovë, rajon e jo vetëm, të konkurrojnë për këtë çmim të madh.

Ky lajm tërhoqi vëmendjen e regjisorëve dhe producentëve gjë që solli një rritje të ndjeshme të aplikimeve këtë vit në një numër rekord prej 4000 filmash.

Komiteti ndërkombëtar i seleksionit të aplikimeve ka sugjeruar 128 filma në competition në kategoritë:

Feature, EYE on TIFF (debut feature film competition), Short Live Action, Animation, Student dhe Video Art & Experimental, Documentary, Balkan dhe In Albanian competition.

http://www.tiranafilmfest.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3208&Itemid=788


Gjithashtu TIFF ofron edhe këtë edicion një program të pasur special me 127 filma.

Për t’u përmendur janë Special Screenings, premiera të siguruara nga distributorët tanë partnerë, që po qarkullojnë pikërisht tani në kinematë e Evropës e të botës si:

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot by Gus Van Sant, Suspiria by Luca Guadagnino, The House That Jack Built by Lars von Trier. Autorë të tillë fitues të çmimeve më të rëndësishme botërore i bëjnë nder TIFF-it dhe e rrisin në mënyrë të ndjeshme kualitetin dhe reputacionin e tij ndërkombëtar.

Ekskluzivisht në TIFF do të keni mundësi të ndiqni po ashtu edhe 10 filmat e shkurtër të nominuar në Oscar® 2018.FOCUS i TIFF këtë vit do të jetë përkujtimi i 50 vjetorit të ngjarjeve të vitit 1968, që ndryshuan botën, por jo ëndrrën për një botë më të mirë e më të drejtë. Prandaj dhe FOR ANOTHER DREAM, ky program me ligjërata dhe filma të asaj epoke, do të vinë për publikun e interesuar në KINO bar çdo mbrëmje nga ora 19:00 me një program të pasur të kuruar nga Federico Rossin, Arbër Zaimi dhe Edon Qesari.

Në vazhdim të nismës së vitit të shkuar TIFF do të ofrojë KIDs, një program ekskluziv për fëmijët në Teatrin e Kukullave nga ora 10:30, si një investim afatgjatë për të rritur e edukuar audiencat e ardhshme të kinemasë me filmin artistik nëpëmjet projekteve të fituara në Creative Europe për shpërndarjen dhe promovimin e filmave europianë.


Seksioni PANORAMA do të ketë programe të tilla si: GENERATIONs, NEW WORLD, DIVERGENT MINDs, PARADE, REFLECTING ALBANIA dhe DOC+ që përfshijnë në kinema jo vetëm cilësinë artistike, por temat e mprehta sociale e politike.

Programi Ditor i TIFF 2018 mund të ndiqni në këtë link:

http://www.tiranafilmfest.com/images/stories/tiff2018/daily_program_tiff_2018_final_draft.pdf

Përveç programit të ngjeshur me filma, mysafirëve dhe të gjithë të akredituarve në TIFF do të kenë mundësi të shijojnë Happy Hours nga VENA, drink & food, çdo ditë ora 19:00 në terracën e kinema Millenium.KINO bar do të jetë vendi më cool i TIFF by Night, ku çdo natë pas programit FOR ANOTHER DREAM do të ofrohen pije speciale lokale e origjinale.
AKREDITIMI

Ju lutemi të akreditoheni në link-un më poshtë, që të keni mundësi të pajiseni me badge e të ndiqni gratis të gjitha shfaqjet e TIFF 2018 në kinema Millenium si dhe të merrni pjesë në të gjitha eventet që do organizohen me këtë rast. Akreditimi është i vlefshëm deri në datë 30 tetor 2018.

http://www.tiranafilmfest.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=787

Pas kësaj date akreditimi do të jetë i detyruar me pagesë kundrejt vlerës prej 2,000 Lekë (15EUR) i vlefshëm për të gjitha shfaqjet e TIFF 2018. Akreditimi ditor do të ofrohet kundrejt vlerës prej 500 Lekë.

Biletat në kinema Millenium do të kushtojnë nga 100-500 Lekë në varësi të programit dhe orarit të shfaqjes. Biletat online mund të sigurohen nëpërmjet myticket.al.

 

Festival Events

 

Festival Guests