Worry Me in the Daytime

 

Worry Me in the Daytime

Ndjekja e ëndrrës

 

by SEBASTIAN BROADBENT

 

An intimate portrait of an Australian musician on a mission to carve his place in blues history, 10,000 miles from its birthplace in Mississippi.

Një portret i brendshëm i një muzikanti australian të angazhuar në misionin për ta futur qytetin e tij në historinë e muzikës bluz, 16 000 km larg vendlindjes, në Misisipi.

 

2015 | Australia | 21’

 

Festival Events

 

Festival Guests