The Land in Front

 

The Land in Front

Toka përballë

 

by FABRIZIO LECCE

 

Two lands washed by the same sea told by two men, an albanian and a arbëreshë, whose stories are intertwined with the recent history of the two territories, Albania and Southern Italy.

Dy toka të lagura nga i njëjti det për të cilat flasin dy burra, një shqiptar dhe një arbëresh, historitë e të cilëve janë të ndërlidhura me historinë e dy territoreve, Shqipërisë dhe Italisë Jugore.

 

2015 | Italy | 29’

 

Festival Events

 

Festival Guests