Tasmina: The Horse Girl

 

Tasmina: The Horse Girl

Tasmina, vajza e kalit

 

by FARIDUR RAHMAN

 

Tasmina, an eleven years old girl of a remote village in Northern Bangladesh is known as ‘Horse Girl’ in her neighborhood. Where more than sixty percent of the girls are married off before their 15th birthday, Tasmina aspires to ride horse and join horse races at least for another five years. In this rural society outdoor games are not allowed for the ‘grown up’ women and horse race is unthinkable.

Tasmina, një vajzë 11-vjeçare nga një fshat i largët në veri të Bangladeshi, në lagje njihet si “Vajza e kalit”. Ndërkohë që 60% e vajzave martohen pa mbushur 15 vjeçe, Tasminës i pëlqen të kalërojë dhe t’u bashkohet garave të kuajve për të paktën edhe 5 vite të tjera. Në këtë shoqëri rurale, sportet e tilla s’lejohen për vajzat e rritura dhe garat me kuaj janë diçka e paimagjinueshme.

 

2015 | Bangladesh | 19’

 

Festival Events

 

Festival Guests