On the Way

 

On the Way

Rrugës

 

by ALKISTIS KAFETZI

 

Erion lives and works in a Berlin full of frames waiting to be captured. He takes us along as he tries to balance the mundane parts of his life and the growth of his artistry.

Erioni jeton dhe punon në Berlinin e mbushur me korniza që presin të bien në dy.  Ai na bën pjesë të rrugëtimit të tij, ndërkohë që përpiqet të balancojë pjesët e përditshme të jetës së tij dhe zhvillimin e talentit të tij artistik.

 

2016 | Germany | 15’

 

Festival Events

 

Festival Guests