Neiwa

 

Neiwa

Neiwa

 

by ABRAHAM CRUZ HERRERA, JAVIER VÁZQUEZ CERVANTES

 

Orlando and Lisandro are twin brothers, who live in the mountains of Jalisco. NEIWA tells their search for a their own name and destiny.

Orlando dhe Lisandro janë vëllezër binjakë, të cilët jetojë në malet Xhalisko. “NEIWA” tregon kërkimin e tyre për emrin dhe fatin e tyre.

 

2015 | Mexico | 15’

 

Festival Events

 

Festival Guests