My Identity

 

My Identity

Identiteti im

 

bt YASMIN MISTRY

 

Ashley, a young Native-American girl, converts to Islam in hopes of finding structure in a life where it never existed.

Ashli, një vajzë e re amerikane, bëhet myslimane me shpresën për të gjetur rend në një jetë ku ai s’ka ekzistuar kurrë.

 

2016 | USA | 11’

 

Festival Events

 

Festival Guests