Bubo’s Limbo

 

Bubo’s Limbo

Harresa e Bubos

 

by ALBERTO IORDANOV

 

Born at the beginning of the socialist regime in Bulgaria, Bubo was one of the few who enjoyed a privileged lifestyle. His journey reflects the rise and fall of the communist ideal. The film explores how Bubo transcends his challenging present by pursuing impossible dreams.

I lindur në fillim të regjimit socialist në Bullgari, Bubo ishte një nga të paktët njerëz që shijoi një jetë të privilegjuar.  Rrugëtimi i tij pasqyron ngritjen dhe rënien e idealit komunist. Filmi eksploron mënyrën se si Bubo kapërceu të tashmen sfiduese duke ndjekur ëndrra të pamundura.

 

2015 | UK | 10’

 

Festival Events

 

Festival Guests