Under the Veil #2

 

Under the Veil #2

Nën duvak #2

 

by ENTELA HOXHA

 

Ajshe is the same age as my grandmother. Ajshe’s story is nearly identical to the story of most women her age. In the past, the present and the future, one has many choices but when it comes to marriage, there can be only one.

Ajshe është në të njëjtën moshë me gjyshen time. Historia e Ajshes është afërsisht identike me historinë e shumicës së grave në moshën e saj. Në të shkuarën, në të tashme dhe në të ardhmen, njeriu ka shumë zgjedhje por kur vjen fjala për martesë mund të ketë vetëm një.

 

2015 | Kosovo, Albania | 14’

 

Festival Events

 

Festival Guests