Shtegtari

 

Shtegtari

Shtegtari

 

by KLITON NESTURI

 

A film about the life and creativity of the writer and screenwriter Vath Koreshi, who, for nearly half a century, became one of the most representative figures of Albanian literature and culture with his creative individuality.

Filmi ka në qendër jetën dhe krijimtarinë e shkrimtarit dhe skenaristit Vath Koreshi, i cili për gati gjysëm shekulli  me individualitetin e tij krijues u bë një nga figurat më përfaqësuese të letërsisë dhe kultures shqiptare.

 

2015 | Albania | 54’

 

Festival Events

 

Festival Guests