Piano Lesson

 

Piano Lesson

Mesim Pianoje

 

by AJOLA DAJA

 

Sophie Kolgjini has lost her sight at the age of 7 from a bomb explosion near her home at Guri i Bardhe village, Burrel. Willing to live beautifully gives her the strength to continue the spiritual journey studying piano and aſter canto. Today she gives piano lessons at blind children with a commitment and a great power to overcome all her physical barriers.

Sofie Kolgjini ka humbur shikimin në moshën 7 vjeçare nga një shpërthim bombe pranë shtëpise së saj në fshatin Guri i Bardhë, Burrel. Dëshira për të jetuar bukur i jep asaj forcën për të vazhduar udhëtimin shpirtëror, duke studiuar piano dhe më pas kanto. Sot ajo jep mësime pianoje për fëmijët e verbër me një angazhim dhe fuqi të madhe për të kapërcyer të gjitha pengesat e saj fizike.

 

2015 | Albania | 16’

 

Festival Events

 

Festival Guests