My Grandmother

 

My Grandmother

Gjyshja ime

 

by JURGEN AGUSHI

 

Life of Valentina Buci, a 77 years old Russian woman. Her life in Albania at the communism time. She recounts her life to her grandson.

Jeta e Valentina Bucit, një 77 vjeçare e vjetër ruse. Jeta e saj në Shqipëri në kohën e komunizmit. Ajo i rrëfen nipit jetën e saj.

 

2014 | Albania | 30’

 

Festival Events

 

Festival Guests