Mimi

 

Mimi

Mimi

 

by ENEOS ÇARKA

 

A short documentary about the life of an elderly man in Tirana, Albania.

Një dokumentar i shkurtër për jetën e një njeriu të moshuar në Tiranë, Shqipëri.

 

2016 | Albania | 15’

 

Festival Events

 

Festival Guests