Marramendje

 

Marramendje

Marramendje

 

by DONIKA MUSTAFAJ

 

Donika Mustafaj genuinely addresses money as a symbol and a reality. By addressing the phenomenon of pyramid schemes, which, as is known, flourished and wrecked dramatically in Albania of the mid 90s.

Donika Mustafaj i drejtohet mirëfilli parasë si një simbol dhe si një realitet. Duke trajtuar fenomenin e firmave piramidale, të cilat, siç dihet, lulëzuan dhe u gremisën në mënyrë dramatike në Shqipërinë e mesit të viteve ’90.

 

2015 | Albania | 38’

 

Festival Events

 

Festival Guests