Flutter

 

Flutter

Vibrim

 

by NORIKA SEFA

 

People of the town hidden between the stone walls. A short film observation of how do daily movements seem almost bizarre if you observe them for longer time, from the distance; hidden between stone walls

 

 

Njerëzit e qytetit të fshehur mes mureve të gurtë. Një vrojtim se si zhvillimet e së përditshmes duken pothuajse të çuditshme nëse i vrojtoni për një kohë  të gjatë, nga distanca; fshehur mes mureve të  gurtë.

 

2015 | Bosnia & Hercegovina, Macedonia | 10’

 

Festival Events

 

Festival Guests