Cupe Vampe

 

Cupe Vampe

Cupe Vampe

 

by ERVIS ESHJA

 

The documentary was filmed in Elbasan, in one of the most polluted cities in Albania. This documentary tries to explain the cause of this pollution, to find the protagonists and responsabile persons and sheds light on the current situation and the consequences of this pollution for citizens of Elbasan, and not only.

Dokumentari është xhiruar në Elbasan, në një nga qytetet më të ndotura të Shqipërisë. Ky dokumentar mundohet të shpjegojë përse-në e kësaj ndotjeje, cilët janë protagonistët si dhe hedh dritë mbi situatën aktuale dhe pasojat që sjell kjo ndotje për qytetarët e Elbasanit, dhe jo vetëm.

 

2015 | Albania | 29’

 

Festival Events

 

Festival Guests