Angelo

Angelo

Anxhelo

 

by FRANCESCO CONTE

 

Angelo was sold at age 6 by his family in Kosovo. He was meant to become a thief, but he struggled his way out on to become a dancer. A street dancer. At age 39, he’s one of the legends of hip hop dance in Italy.

 

 

Anxhelo u shit në moshën 6-vjeçare nga familja e tij në Kosovë. Ai do të bëhej hajdut, por luſtoi për t’u bërë kërcimtar. Një kërcimtar rruge. Në moshën 39-vjeçare, ai u bë një nga legjendat e kërcimit hip-hop në Itali.

 

 

 

2016 | Italy | 4’

 

Festival Events

 

Festival Guests