Aida

 

Aida

Aida

 

by MAYSOON EL MASSRY

 

Aida; the oldest flower vendor in Alexandria has been roaming the city streets for the past 50 years. Aida is a familiar face for the city residents, yet they don’t know much about her, a face that holds within a long history of untold stories.

 

 

Aida, shitësja më e vjetër e luleve në Aleksandri endet rrugëve të qytetit prej 50 vitesh. Aida është fytyrë e njohur për banorët e qytetit, por që s’dinë shumë për të. Një fytyrë që fsheh një histori të gjatë të historive të pathëna.

 

2015 | Egypt | 20’

 

 

Festival Events

 

Festival Guests